Velkommen til Porsche 356 Klubb Norge

Klubben ble stiftet av en gruppe entusiaster 26 jan 1995. Klubben er registrert hos Porsche AG
og er en del av et verdensomspennende nettverk av Porsche klubber. Klubbens formål er å
fremme interessen for klassiske Porsche, samt bidra til vedlikehold og restaurering av bilene.

Porsche 356 Klubb Norge er tilsluttet Landsforbundet av Motorhistoriske Kjøretøyklubber (LMK)  Klubben samarbeider med Porsche Club Norge (PCN)